Featured

16. Björn Gillberg – elbilar är en klimat- och miljöbluff

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by MiAmigo
315 Views
Tillverkningen av elbilarnas batterier ger stora utsläpp av fossil koldioxid. Dessutom ger t.ex. USAs elmix (50% fossil energi, 25% vattenkraft, 25% kärnkraft) ett större fossilt koldioxidutsläpp från en elbil per km under bilens livslängd, 20 000 mil, jämfört med utsläppet från en dieselbil under 20 000 mil. Detta till följd av utsläppet från elproduktionen för elbilen samt utsläppet från batteritillverkningen.

Förhållandena är likartade beträffande bl.a. Tyskland. Därutöver ger eldrift baserad på kärnkraft radioaktivt avfall, bl.a. Plutonium. I vårt land utgörs elproduktionen till 50% av kärnkraft!!!

Jag redovisar i min video utsläppsdata baserade på en livscykelanalys för en dieseldriven resp. eldriven VW Golf. Livscykelanalysen omfattar givetvis för en dieselbil utsläppen av fossil koldioxid från oljeutvinning, raffinaderi och transport av färdigt drivmedel till bensinmack samt utsläpp från avgasröret och utsläpp från tillverkning av bilen. På samma sätt omfattar livscykelanalyser för den eldrivna VWn alla utsläpp "från vaggan till graven”. Redovisade data har tagits fram av VW.

Utsläppen av fossil koldioxid från oljeutvinning, raffinaderi och transport av färdigt drivmedel till bensinmack är marginella jämfört med utsläppet från förbränning av drivmedlet i motorn. Det kan man lätt beräkna överslagsmässigt genom att utgå från kända data.

Jag utgår från att förbränning av 1 liter diesel i en dieselmotor ger ett fossilt koldioxidutsläpp på ca 2 700 gram. Detta är allmänt veterligt.

Till detta skall läggas ett utsläpp om ca 83 gram koldioxid per liter diesel hänförligt till utvinning av råoljan samt ca 96 gram per liter hänförligt till raffineringen. För en VW Golf, som drar ca 0,5 liter per mil blir det samlade koldioxidutsläppet sålunda ca 144 gram per kilometer [(2700+83+96)/2x10] från oljeutvinning till avgasrör.

VW redovisade i sin livscykelanalys ett utsläpp om 111 gram per kilometer från oljeutvinning till avgasrör. Min ovan redovisade kalkyl är överslagsmässig i motsats till VWs mera detaljerade beräkningar. Men vi hamnar, som framgår, i samma ”härad”.

Utsläppet från utvinning av råolja bygger i min kalkyl på omfattande data från en norsk rapport angående bl.a. norsk olje- och gasutvinning. Jag har utifrån denna rapport antagit ett koldioxidutsläpp på 100 kg per 1000 kg utvunnen råolja. Utifrån norska medelvärden kunde jag ha satt utsläppet till 55 kg pr 1000 kg utvunnen råolja. Jag har överslagsmässigt utgått från att 1 kg råolja resulterar i 1 liter diesel med en täthet på 0,8 kg/liter.

Utsläppen från raffinaderi bygger på Preems redovisade data för raffinaderiet i Lysekil. Se t.ex. mitt videoavsnitt nr 9.

Utsläppet av koldioxid från transport från depå till mack är, som nämnts, marginellt. Antag att tankbilen t.o.r. kör 40 mil och drar 3 liter diesel per mil samt transporterar 30 000 liter diesel. Det resulterar i ett utsläpp av fossil koldioxid på 345 840 gram [40x3x(2700+83+96)]. Detta skall fördelas på 30 000 liter diesel. Resultatet blir ett koldioxidutsläpp på 11,51 gram per liter diesel hänförligt till transporten (345 840/30 000). För en VW Golf, som drar 0,5 liter diesel per mil, blir sålunda utsläppet av fossil koldioxid per km hänförligt till transporten av dieselbränslet 0,58 gram (11,51/2/10), d.v.s. marginellt.

Referenser:
https://www.greencarcongress.com/2019/04/20190425-vwlca.html
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/electric-vehicles-with-lowest-co2-emissions-4886
https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2019/04/from-the-well-to-the-wheel.html
https://www.ssb.no/en/forskning/discussion-papers/_attachment/225118?_ts=14de17b6918
https://skb.se/publikation/16938/R-99-58.pdf
Category
Norsk Kraft
Tags
Värmlandsmetanol, Metanol, Biodrivmedel
Commenting disabled.